Polisi ac Ymchwil

Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Gwrthsafiad a pharch – datblygu cydlyniant cymunedol 2015

Offerynnau Statudol Cymru

Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Rhagfyr 2018

Trosolwg
Mae’r ymgynghoriad hwn, yn unol â’r gofyniad statudol ar y Cyngor yn Neddf Addysg (Cymru) 2014, yn gofyn am farn cofrestreion a rhanddeiliaid CGA a’r cyhoedd ar ddrafft diwygiedig o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Canllawiau drafft i herio bwlio mewn ysgolion – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Chwefror 2019

Trosolwg
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar:

  • y dogfennau canllawiau draft
  • yr adnoddau drafft a ddatblygwyd ar gyfer Hwb i gefnogi gweithredu’r canllawiau drafft yn weithredol

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708