Newyddion

Arolwg Prifysgol Caerdydd

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn ailddylunio’r modd rydym yn rhannu gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion ar y wefan. Rydym eisiau ei gwneud yn haws i athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol gael y mwyaf o’r ystod eang o gyfleoedd a gynigiwn.

Allwch chi ein helpu drwy lenwi arolwg byr i roi gwybod i ni beth sy’n bwysig i chi wrth chwilio am weithgareddau ymgysylltu ar gyfer dysgwyr, neu weithgareddau datblygiad proffesiynol i chi eich hun?

Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i lenwi’r arolwg a bydd cyfle i chi ennill taleb Amazon gwerth £50. I gael cyfle i ennill y wobr, gofynnir i chi adael cyfeiriad ebost ar ddiwedd yr arolwg.

Panel yr Athrawon – arolwg ar y we

Mae’r arolwg hwn wedi’i anelu at athrawon yn y lle cyntaf, ond byddem hefyd yn hoffi clywed gan unrhyw un sy’n gweithio ym maes addysg, neu faes sy’n gysylltiedig ag addysg, yng Nghymru. Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â civicmission@caerdydd.ac.uk.

Diolch yn fawr i chi am eich cymorth.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708