Newyddion

Papur Gwyn ar y Cwricwlwm ac Asesu

Neges gan Lywodraeth Cymru

Mae’r papur gwyn ar gael nawr

Mae Papur Gwyn y Cwricwlwm ac Asesu newydd wedi ei gyhoeddi am wyth wythnos tan 25 Mawrth. Bydd y Papur Gwyn ar – Cenhadaeth ein cenedl: cwricwlwm gweddnewidiol – cynigion am fframwaith deddfwriaethol newydd yn ymgynghori ar y sylfeini cyfreithiol ar gyfer y cwricwlwm newydd. Ni fydd y Papur Gwyn yn rhoi manylion ar y cwricwlwm neu’r cynnwys. Bydd fersiwn cyntaf y cwricwlwm newydd, gyda chanllawiau, yn cael ei gyhoeddi yn Ebrill 2019 ar gyfer adborth a mireinio.

Dechreuir gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn genedlaethol o fis Medi 2022 mewn ysgolion cynradd a blwyddyn 7 yn gyntaf.

Sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad
Diolch am eich holl waith hyd yn hyn – rydym eisiau sicrhau eich bod yn cael y cyfle i ddeall ac ymateb i’r cynigion. Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad ar y wefan neu drwy e-bost.

Yn ogystal bydd fersiwn i blant a fersiwn hawdd ei ddarllen o’r Papur Gwyn ar gael ar y wefan. I gefnogi’r newidiadau byddwn yn lansio microwefan ar wefan Llywodraeth Cymru – mae addysg yn newid. Nod y wefan yw darparu gwybodaeth i’r cyhoedd ynghylch beth sy’n newid, a chaiff ei ddiweddaru wrth i’r gwaith ddatblygu ymhellach.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at DeddfwriaethDiwygiorCwricwlwm@llyw.Cymru.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708