Newyddion

Cymwysterau Cymru - Cyfleoedd i helpu i lywio cymwysterau i’r dyfodol

Asesiad di-arholiad

Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws rhwng Ionawr a Mawrth, i drafod i athrawon i drafod eu profiadau o asesiad di-arholiad mewn deg pwnc TGAU gwahanol.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gofrestru, cliciwch yma

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708