Newyddion

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Mae’r fframwaith anghenion addysgol ychwanegol (ADY) statudol yn disodli’r ddeddfwriaeth ar anghenion addysgol arbennig a’r drefn asesu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16. Ymgynghori ar:

  • y cod ADY drafft
  • heoliadau drafft yn ymwneud â Thribiwnlys Addysg Cymru a chydlynwyr ADY
  • diwygiadau i God Ymarfer Rhan 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya.

CLICIWCH YMA AR GYFER YR YMGYNGHORI – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 22 Mawrth 2019

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708