Newyddion

Adroddiad Blynyddol Estyn 2017-2018

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi canfyddiadau a dadansoddiad o berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd ddiweddaraf.

Mae’r Adroddiad Blynyddol 2017-18 yn amlygu pam y dylai ysgolion ganolbwyntio ar wella profiadau dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

CLICIWCH YMA

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708