Newyddion

LLywodraeth Cymru - Adroddiad blynyddol i ysgolion

Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn unol ag Adran 38(3) Deddf Addysg 2002.

Fe’i lluniwyd er mwyn cadw ysgolion a’u cyrff llywodraethu’n gwbl hysbys o ddogfennau sydd wedi eu hanfon at ysgolion gan Lywodraeth Cymru dros y flwyddyn academaidd flaenorol.

CLICIWCH YMA

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708