Newyddion

Croeso

Wrth imi eistedd yn yr haul ben bore, yn mwynhau’r tawelwch cyn prysurdeb unrhyw ddiwrnod, rwy’n meddwl am ba mor gyflym y mae pob blwyddyn ysgol yn gwibio heibio. Mae’r dyddiau’n prysur fyrhau nawr ac mae hin yr hydref i’w deiml gyda’r nos. Mae’r siopau’n llawn gwisgoedd ysgol a phensiliau! Mae yna deimladau cymysg – cyffro cychwyn newydd ym mis Medi ond hefyd yr awydd i’r haf barhau.

Rwy’n gwybod o fy mhrofiad fy hun y bydd staff ysgol wedi treulio canran fawr o wyliau’r ysgol yn mynd i’r ysgol, yn paratoi ar gyfer y tymor ysgol newydd a thu hwnt, ac aros yn ddisgwylgar am ganlyniadau TGAU a Lefel A.

Gyda’r cwricwlwm newydd ar y gorwel a gweithrediad mentrau allweddol eraill, does yna ddim amser na rhyddid bob amser i aros a myfyrio, yn enwedig pan fyddwch yn arwain ysgol brysur. Mae cyfle haeddiannol yn ystod yr haf i bob un ohonom, yn staff ysgol a llywodraethwyr, ymlacio a myfyrio cyn mis Medi.

Mae’r Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru newydd yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a chyngor i gynorthwyo llywodraethwyr, penaethiaid a’u hysgolion, yn ogystal ag awdurdodau lleol. Edrychwch yma

Pa ffordd well o roi cychwyn ar eich taith ysgol na thrwy ymuno gyda’r Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru newydd.

Gan ddymuno’r gorau i chi ar gyfer y tymor newydd. Ac edrychwn ymlaen i glywed oddi wrthych.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708