Newyddion

Cymwysterau Cymru - Gwefan ar ei newydd wedd!

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio gwefan ar ei newydd wedd sydd wedi’i hailddylunio i fod yn haws i’w defnyddio. Mae’r nodweddion newydd sy’n ymddangos ar ein gwefan yn cynnwys swyddogaeth chwilio well, tudalen Cysylltu â ni wedi’i diweddaru a llawer mwy. Gwiriwch eich tudalennau sydd â nod tudalen arnynt oherwydd mae’n bosibl bod peth cynnwys wedi symud.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar y wefan