Newyddion

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth - Cystadleuaeth Greadigol 2018

Elusen gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru. Nod ein sefydliad yw cynhyrchu adnoddau addysgol gwrth-hiliaeth ac i addysgu pobl ifanc ac oedolion drwy ddarparu gweithdai addysgol mewn ysgolion a lleoliadau eraill ledled Cymru.

Nod y gweithdai yw codi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o’r materion cyfredol sy’n gysylltiedig â hiliaeth o fewn ein cymdeithas. Gan fod chwaraeon yn cael dylanwad aruthrol ar bobl ifanc, mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru yn ei ddefnyddio fel arf i ymgysylltu â hwy i fynd i’r afael â hiliaeth. Mae ein Cystadleuaeth Greadigol yn ffordd eithriadol o ddefnyddiol i annog diddordeb pobl ifanc mewn gwrth-hiliaeth ac yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi eu teimladau am hiliaeth ac arddangos eu gwaith.

Llynedd gwelwyd 7,000 o ddisgyblion o wahanol oedrannau yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, gyda’r nifer fwyaf o geisiadau o waith celf ar thema gwrth-hiliaeth yn cael eu cyflwyno ar gyfer ein diwrnod beirniadu.

Cynhaliwyd y Seremoni Wobrwyo yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd, a mynychodd holl enillwyr, o bob cwr o Gymru, y cinio ffurfiol cyn derbyn eu gwobrau. Ymhlith y gwobrau ‘roedd Kindles, talebau Amazon, tlysau, bag o nwyddau DyCCiH a thystysgrif wedi’i fframio. Cafodd y gwesteion eu tretio i wledd o adloniant gwych, gan gynnwys gweithdy syrcas a pherfformiad ddawns.

Yr enillwr cyffredinol oedd Tahmina Uddin o Gasnewydd, sydd wedi bod yn enillydd category o fewn y blynyddoedd diwethaf. Teimlai’r beirniaid bod ansawdd a neges ei gwaith yn greadigol ac yn ysbrydoledig.

Cymerwch amser i ddarllen briffiau’r categorïau er mwyn sicrhau bod unrhyw waith celf yn cael ei gyflwyno gyda label mynediad erbyn 9fed Mawrth 2018.

Pob lwc!

CLICIWCH YMA AR GYFER WYBODAETH