Newyddion

Adroddiad Blynyddol Estyn 2016-2017

Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2016-2017 y Prif Arolygydd i weld yr arfarniad diweddaraf o addysg a hyfforddiant.

Mae rôl cyrff llywodraethu wedi gwella ac mae ar gael ar dudalennau 48, 71, 86, 88 and 89 a 92.

CLICIWCH YMA AR GYFER ADRODDIAD

Sylwadau

Ychwanegu sylw