Newyddion

Diweddaraf Llinell Gymorth – Tymor yr Hydref 2017

Mae Llinell Gymorth gyfrinachol Llywodraethwyr Cymru yn darparu cyngor, cefnogaeth ac arweniad cyfrinachol ar unrhyw bwnc yn ymwneud â llywodraethu ysgolion. Pa mor gymhleth neu syml ydy’ch ymholiad, rydym ar gael i’ch helpu i gyflawni eich rôl yn effeithiol ac effeithlon. Dyma engreifftiau o’r meysydd y gallwn fod o gymorth i chi:

 • Gweithdrefnau Disgyblu / Cwynion
 • Penodi Pennaeth
 • Cyfarfodydd a Chofnodion
 • Pwyllgorau
 • Etholiadau

a llawer mwy …

Dyma’r pynciau y gofynnwyd am gyngor arnynt yn ystod Tymor yr Hydref 2017:

 • Gweithdrefnau cwynion
 • Ethol / penodi rhiant-lywodraethwyr
 • Gweithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd / cofnodion
 • Etholiad cadeirydd/ is-gadeirydd
 • Datgymhwyso
 • Gweithdrefnau disgyblu

Rydym yn parhau i dderbyn nifer o alwadau ar y llinell gymorth ynghylch gweithdrefnau cwynion mewn ysgolion; sut i ddelio gyda chwynion, amserlenni, cwynion am lywodraethwyr ac yn y blaen. Rydym yn gweithio ar fanc o Gwestiynau Cyffredin i’ch helpu gyda’r broses yma trwy ddilyn y ddolen ganlynol

Os ydych wedi derbyn cwyn ac yn ansicr sut i ddelio â hynny, ffoniwch ein Llinell Gymorth gyfrinachol (0845 60 20 100) am gyngor. Rhy brysur yn y gwaith? Peidiwch â phoeni … gallwch ffonio ein Llinell Gymorth ‘allan o oriau swyddfa’ a gallwch ffonio ar adeg sydd yn gyfleus i chi!

Mae’r Llinell Gymorth ar gael rhwng 9.00am a 8.00pm yn ystod yr wythnos. Codir tâl ar gyfradd lleol am bob galwad i’r Llinell Gymorth ac mae gwasanaeth dwyieithog ar gael.