Newyddion

Arferion cofrestru cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru

Heddiw, mae Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi ei ymchwil i gofrestru cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru. Gellir gweld yr adroddiad llawn, yn ogystal â’r crynodeb gweithredol a’n sylwadau, drwy ddilyn ddolen hon i’n gwefan