Newyddion

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Gan adeiladu ar lwyddiant y gwobrau y llynedd, mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 yn awr ar agor, ac mae Llywodraeth Cymru unwaith eto yn edrych dathlu ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru.

Sut mae enwebu
Y ffordd rwyddaf i enwebu yw ffurflen ar-lein
Gallwch weithio ar eich enwebiad yn eich amser eich hun, ei gadw wrth i chi fynd a’i gyflwyno ar y diwedd. Yna, byddwch yn cael neges e-bost yn dweud bod eich enwebiad wedi ein cyrraedd.

Os ydych eisiau llenwi ffurflen enwebu oddi-ar-lein, anfonwch neges e-bost i gwobrauaddysgu@llyw.cymru gan roi eich manylion cyswllt a’ch categori, a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Bydd y cyfle i enwebu’n dod i ben am hanner nos, nos Iau 30 Tachwedd 2017.

Y categorïau

  1. Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol
  2. Pennaeth y Flwyddyn
  3. Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli
  4. Athro Newydd Eithriadol
  5. Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu
  6. Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar
  7. Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
  8. Athro’r Flwyddyn
  9. Hyrwyddo Lles Disgyblion, Cynhwysiant a Pherthynas â’r Gymuned

Mae disgrifiadau o’r categorïau, rhagor o wybodaeth ar feini prawf mynediad, a chyngor ar enwebu ar gael ar yma