Newyddion

Ymgynghoriad - System addysg a hyfforddiant ôl-orfodol wedi'i diwygio

Yn dilyn yr ymateb i adroddiad Hazelkorn mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch cynigion i greu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd ar gyfer Cymru a fydd yn:

  • diogelu buddiannau dysgwyr a sicrhau bod Cymru’n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i allu cystadlu
  • cynllunio’r ddarpariaeth addysg a sgiliau ar draws addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru
  • goruchwylio a chydgysylltu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg, ymchwil ac arloesi
  • datblygu gwell cysylltiadau rhwng addysg uwch a phellach a busnesau yng Nghymru.

CLICIWCM YMA