Newyddion

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth genedl 2017-21

Cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg yng Nghymru (Cenhadaeth ein cenedl)

Mae’r cynllun yn ddatblygiad o Gymwys am Oes 2014 ac adolygiad y cwricwlwm 2015, ac mae’n manylu ar sut y bydd y system ysgolion yn datblygu yn ystod y cyfnod 2017-21, gan sicrhau rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith gyda ffocws ar arweinyddiaeth, dysgu proffesiynol, a rhagoriaeth a thegwch o fewn system hunan-wella.

Mae’r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar godi safonau i bawb, ar leihau’r bwlch o ran cyrhaeddiad, a rhoi system addysg ar waith a fydd yn destun o falchder cenedlaethol a hyder y cyhoedd.

LAWRLWYTHO DOGFEN

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708