Newyddion

Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Mae’r canllawiau statudol yma yn rhoi cyngor ar gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd i gyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol.

Bydd gan lawer o ddysgwyr anghenion gofal iechyd tymor byr ar ryw adeg, a allai effeithio ar eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol. Efallai y bydd gan ddysgwyr eraill anghenion gofal iechyd sylweddol neu hirdymor sy’n effeithio ar eu gallu gwybyddol neu gorfforol, eu hymddygiad neu eu cyflwr emosiynol.

Mae’r canllawiau yma yn pwysleisio’r angen am ddull cydweithredol o addysg ac iechyd proffesiynol, gan osod y dysgwr yn ganolog y broses penderfynu.

CLICIWCH YMA