Newyddion

Arolwg CSC

Mae cyfathrebiadau’r Consortiwm yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod holl broffesiynolion addysg y rhanbarth a’r tu hwnt yn ymwybodol o’r prif newyddion, cyfleoedd ac adnoddau.

Mae hi’n hanfodol bod ein mecanweithiau ar gyfer cyfathrebu yn bodloni’ch gofynion cyfathrebu; mae angen i ni sicrhau eu bod yn effeithiol, priodol, amserol a hygyrch. Byddai CSC yn ddiolchgar pe baech yn treulio ychydig o funudau i gwblhau’r holiadur byr hwn er mwyn i ni allu addasu a gwella ein cyfathrebiadau er mwyn eich cefnogi yn eich rôl.

CLICIWCH YMA AR GYFER AROLWG CSC