Newyddion

Cynhadledd Consortiwm Canolbarth y De - Dyfodol Llwyddiannus

Dyddiad – Dydd Mercher 7fed Mehefin

Amser – 09:00 – 15:00

Lleoliad – Stadiwm Dinas Caerdydd

Siaradwyr gwadd sy’n cynnwys – Yr Athro Graham Donaldson (Dyfodol Llwyddiannus) a Kevin Griffiths (Llywodraeth Cymru – Adran Diwygio’r Cwricwlwm).

Bydd yna hefyd sesiynau ar:

  • Ddiweddariad ar gynnydd gan Lywodraeth Cymru o ran y trefniadau Cwricwlwm newydd
  • Briffiad gan ESTYN ar newidiadau i’r fframwaith arolygu a’r hyn sy’n cael ei ystyried yn arfer dda i Lywodraethwyr
  • Briffiad ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol i Lywodraethwyr
  • Gweithdy gan Cymwysterau Cymru ar y cymwysterau TGAU newydd (cyfle gwych i Lywodraethwyr Uwchradd)
  • Diweddariad ar waith Ysgolion Arloesi yn y Consortiwm
  • Gweithdy ar wahanol Systemau Ysgolion Hunanwella
  • Gweithdy ar y Llywodraethwr Digidol a sut i ddod â’ch Corff Llywodraethu ar-lein

Er mwyn cadw’ch lle am ddim, Clicwich yma