Newyddion

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

  • Beth os nad ydw i’n rywun sy’n ymwneud â TG (gan nad oedd fy mhwnc yn gofyn imi wneud o’r blaen)?
    Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr mewn TG i addysgu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
  • A yw’r Fframwaith yn ymwneud â chael yr ‘offer’ gorau yn y bôn?
    Dyw cael offer da ddim yn eich gwneud yn ysgol sy’n gymwys yn ddigidol – y peth pwysig yw’r ffordd yr ydych chi’n defnyddio’r offer hwnnw.

Darllen Mwy