Newyddion

Arolwg Estyn o farn penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ynglŷn â gwasanaethau addysg lleol a rhanbarthol

Mae Estyn eisiau barn pob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am ansawdd y cymorth, yr her a’r arweinyddiaeth yn eu hawdurdod lleol a chonsortiwm rhanbarthol. Bydd y canfyddiadau yn helpu llywio ymweliadau dilynol â chonsortia yn yr hydref ac arolygiadau awdurdodau lleol yn y dyfodol.

Cliciwch yma

Mae’r arolwg yn agored hyd nes 5pm ddydd Iau 13 Ebrill.