Newyddion

Cyfrifon i lywodraethwyr bellach ar gael ar Hwb+

Gall ysgolion greu cyfrifon Hwb ar gyfer aelodau o’u Corff Llywodraethu. Bydd hyn yn rhoi mynediad iddynt i’r adran ‘Llywodraethwyr’ ar Lwyfan Dysgu Hwb+ yr ysgol, a hefyd cyfrif Office 365.

Bydd y rhain fodd i Gyrff Llywodraethu ar draws Cymru fanteisio ar yr un dulliau cydweithio a chyfathrebu y mae athrawon a dysgwyr wedi bod yn eu mwynhau drwy lwyfan Hwb. Mae’r rhain yn cynnwys calendrau a rennir, cyfleuster storio dogfennau a rennir, a’r gallu i weithio ar ddogfennau gyda’i gilydd, mewn amser real, gyda Microsoft Office 365.

Ceir canllaw llawn (Saesneg yn unig) ar greu’r cyfrifon hyn yn y ddolen isod

Ceir canllaw rhagarweiniol isod

Gallwch gael cymorth hefyd gan eich arweinydd digidol lleol drwy e-bostio hwb@cymru.gsi.gov.uk

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708