Llinell Gymorth

Rhif llinell gymorth: 029 2054 1568

Mae llinell gymorth gyfrinachol Llywodraethwyr Cymru yn darparu cyngor annibynnol a chefnogaeth ar unrhyw bwnc yn ymwneud â llywodraethu ysgolion yng Nghymru, yn amrywio o gyfrifoldebau cyfreithiol, cyfarfodydd a gweithdrefnau pwyllgorau i osod targedau a rhagor.

Mae’r llinell gymorth ar gael o 9.00am tan 8.00pm yn ystod yr wythnos ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus Gwyliau Banc. Mae pob galwad i’r llinell gymorth ar raddfa leol ac mae gwasanaeth dwyieithog ar gael. Gweithredir y llinell gymorth gan dîm arbenigol o staff llinell gymorth a gwirfoddolwyr sydd yn lywodraethwyr ac fe’u cefnogir pan fo angen gan ymgynghorwyr cyfreithiol annibynnol sydd yn cael eu talu ar ran Llywodraethwyr Cymru. Darperir cefnogaeth a hyfforddiant parhaus trwy gyfrwng cyfarfodydd rheolaidd i bawb sydd yn cynorthwyo gyda’r llinell gymorth.

Efallai yr hoffech e-bostio eich ymholiad am lywodraethu ysgolion i

Newyddion Llinell Gymorth

Roedd y materion y gofynnwyd amlaf am gyngor arnynt yn ystod hydref 2016 yn cynnwys:

  • Gweithdrefnau cwynion
  • Penodi penaethiaid / dirprwy benaethiaid
  • Gweithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd / cofnodion
  • Pwyllgorau / cylch gorchwyl
  • Hyfforddiant
  • Datgan diddordeb / Gadael cyfarfod
  • Gweithdrefnau disgyblu

*Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth llinell gymorth cyn naill ai drwy ffonio neu gysylltu â ni drwy e-bost, byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu cymryd ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg ar-lein. Cliciwch yma i gymryd y arolwg

Newyddion Llinell Gymorth a Wefan 2015-2016