Cymdeithasau Lleol

Mae cyrff cynrychioliadol, fel cymdeithasau neu fforymau llywodraethwyr, mewn ardal Awdurdod Lleol (ALl), yn cyflawni diben gwerthfawr mewn pedair agwedd o leiaf:

  • maent yn rhoi cyfle i lywodraethwyr o bob ysgol yn eu ALl ffurfio rhwydwaith proffesiynol a rhannu arfer da o’u cyrff llywodraethu a’u hysgolion eu hunain;
  • maent yn gyfrwng ar gyfer trafod y datblygiadau addysg diweddaraf yn eu ALl ac yn y sector addysg yn genedlaethol;
  • maent yn gyfrwng effeithiol i Lywodraethwyr Cymru, yr ALl a Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar faterion strategol a pholisi sydd yn effeithio ar ysgolion, llywodraethu ac ansawdd darpariaeth addysg; ac
  • maent yn darparu mecanwaith i lywodraethwyr ymgysylltu’n llawn gyda swyddogion yr ALl i wella effeithlonrwydd ysgolion a chanlyniadau dysgwyr.

CLICIWCH YMA AM CANLLAW ARFER DAI GYMDEITHASAU LLYWODRAETHWYR

Cymdeithas Llywodraethwyr Ynys Mon
Cymdeithas Llywodraethwyr Blaenau Gwent
Cymdeithas Llywodraethwyr Pen y Bont
Rwydwaith Llywodraethwyr Bwrdeistref Caerffili
Cymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd
Cymdeithas Llywodraethwyr Ceredigion
Fforwm Llywodraethwyr Sir Gaerfyrddin
Cymdeithas Llywodraethwyr Ceredigion
Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy
Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Ddinbych
Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Fflint
Cymdeithas Llywodraethwyr Gwynedd
Cymdeithas Llywodraethwyr Merthyr Tudfil
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Sir Fynwy
Cymdeithas Llywodraethwyr Nedd a Phort Talbot
Cymdeithas Llywodraethwyr Casnewydd
Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Benfro
Cymdeithas Llywodraethwyr Powys
Cymdeithas Llywodraethwyr Rhondda Cynon Taf
Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Torfaen
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Bro Morgannwg
Cymdeithas Llywodraethwyr Wrecsam