Digwyddiadau

Cynhadledd Genedlaethol Llywodraethwyr Cymru 2018

Dyddiad y digwyddiad: 23 Mawrth 2018 9:30 a.m. – 2:30 p.m.

Gwesty’r Village
Abertawe
SA1 8QY

THEMA – YN CHWILIO AM RAGORIAETH
CANLYNIAD: Ar ddiwedd y gynhadledd fe fydd llywodraethwyr yn:
 • deall sut i ddatblygu agwedd gadarnhaol a throi cyrff llywodraethu cyffredin yn enillwyr!
 • gwybod sut i fod y gorau y gallan nhw fod
 • gallu myfyrio ar brofiadau ymarferwyr hynod o effeithiol
 • edrych ar ddulliau i ddatblygu dull y corff llywodraethu o weithio
SIARADWYR:
 • Yan James, ERW
 • Athro Sonia Blandford, Cyflawniad i Bawb (AfA)
 • Luke Tweedley, Ysgol Gynradd Cadoxton, Bro Morgannwg
 • Hannah Steele and Louise Roberts, Ysgol Gynradd Hywel Dda, Caerdydd
 • Estyn
 • Eteach
  A mwy!

Archebwch ar-lein nawr!

neu lawrlwythwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen ar y dde