Digwyddiadau

Hyfforddiant - Cyfryngau cymdeithasol a Trafod Cwynion

Dyddiad y digwyddiad: 25 Hydref 2017 5 p.m. – 7 p.m.

Neuadd Gynhadledd 6ed Glannau Dyfrdwy
Coleg Cambria Campws Glannau Dyfrdwy
Cei Cona
CH5 4BH

Y sesiwn hyfforddi
Y defyndd o gyfryngau cymdeithasol a’i effaith ar ysgolion
Trafod Cwynion

Cynulleidfa darged
Llywodraethwyr, Penaethiaid, Clercod a gweithwyr addysg proffesiynol ALl.

Moder rhifau’n gyfyngedig ar gyfer y sesiwn hyfforddi yma ac mae angen cofrestru gyda Eventbrite

CLICIWCH YMA AR GYFER TAFLEN