Digwyddiadau

CCB a Chyflwyniad Llywodraethwyr Cymru 2017

Dyddiad y digwyddiad: 21 Medi 2017 11:30 a.m. – 3:30 p.m.

CANOLFAN ADNODDAU CYFRYNGAU, LLANDRINDOD, LD1 6AH

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o’r Cydffederasiwn ar 21 Medi 2017, yn dechrau am 11.30am.

yn dilyn y CCB am 1.30pm, bydd cyflwyniad gan Estyn ar y trefniadau arolygu newydd a fydd Llywodraeth Cymru yn darparu diweddariad cyffredinol ar weithgarwch polisi.

Er mwyn cadw’ch lle am ddim, Clicwich yma

Bydd angen dychwelyd ffurflenni

Neu lawrlwythwch y ffurflen archebu. Bydd angen dychwelyd ffurflenni dim hwyrach na DYDD LLUN 4 MEDI 2017 trwy e-bost at smacnamara@governorswales.org.uk

11.30am – CCB
Egwyl a lluniaeth ysgafn
1.30pm – Cyflwyniad / Diweddariad gan y Cadeirydd
1.30pm – Trefnaidau arolygu newydd – Liz Counsell Arolygydd Ei Mawrhydi
2.45pm – Diweddariad cyffredinol ar weithgarwch polisi – Swyddogion Llywodraeth Cymru
3.00pm – Cau