E-fwletin Llywodraethwyr Cymru - Ionawr 2018

Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Croeso’n ôl i’r tymor ysgol newydd ac i rifyn cyntaf ein e-fwletin ar gyfer Tymor y Gwanwyn.

Rwyf wedi bod â diddordeb mewn addysg erioed ac wedi bod eisiau gwirfoddoli fel llywodraethwr. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli pan ddechreuais i pa mor ddiddorol a boddhaol y gall y gwaith fod. Hoffwn annog rhagor o bobl i gymryd rhan; fel llywodraethwr gallwch wneud gwahaniaeth go iawn ac mae’n hyfryd gweld sut y gall eich gwaith fod o fudd uniongyrchol i’r disgyblion. Julie Barton, Llywodraethwr, Rhondda Cynon Taf

Oes gennych chi unrhyw sylwadau yr hoffech chi eu rhannu am eich profiad o fod yn llywodraethwr yng Nghymru? Trydar atom ni neu e-bostiwch

Cyhoeddwyd: 17/01/2018