Amdanom ni

Llywodraethwyr Cymru, a sefydlwyd ym 1995, yw llais llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru. Mae Llywodraethwyr Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu llywodraethu ysgolion o ansawdd uchel yng Nghymru.

Mae gwaith Llywodraethwyr Cymru yn cydnabod bod llywodraethwyr yn rhoi o’u hamser, profiad ac arbenigedd yn wirfoddol i helpu eu hysgolion a’r cymunedau a wasanaethant.

Rydym yn rhannu’r angerdd gyda rhieni, athrawon, pobl ifanc a’r gymuned leol i gefnogi ysgolion i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl i bawb.

Mae Llywodraethwyr Cymru yn cydnabod bod llywodraethwyr yn atebol am ymddygiad a safonau ysgolion yng Nghymru. Nod Llywodraethwyr Cymru yw cefnogi llywodraethwyr a bod yn eiriolydd ar gyfer eu pryderon a’u buddiannau. Rydym yn cynrychioli barn llywodraethwyr ar bob mater sydd yn effeithio ar ysgolion ac yn eu helpu i lywodraethu eu hysgolion yn effeithiol.

Mae Llywodraethwyr Cymru un darparu’r gwasanaethau canlynol i rhoi gymorth i chi yn eich rôl fel llywodraethwr:

Llinell Gymorth

Gellir defnyddio ein llinell gymorth i drafod materion am lywodraethu ysgolion. Bydd person profiadol yn ateb eich galwad ac yn trafod eich pryderon yn gyfrinachol. Defnyddiwch y llinell gymorth os ydych angen ffynhonnell annibynnol o wybodaeth, cyngor ac arweiniad a chlust gydymdeimladol ond gwrthrychol.

Rhif ffôn llinell gymorth Llywodraethwyr Cymru 029 2054 1568 neu e-bostio helpline@governorswales.org.uk. Mae pob galwad yn costio’r raddfa leol

Mae’r llinell gymorth ar gael rhwng 9.00a.m. a 5.00p.m. yn ystod yr wythnos, ac eithrio ar wyliau banc.

Mae gwasanaeth dwyieithog ar gael.

Canllaw Cyhoeddedig

Mae Llawlyfr Llywodraethwyr Cymru yn darparu canllaw defnyddiol i lywodraethwyr sydd newydd eu penodi ac i lywodraethwyr mwy profiadol ynglŷn â’u dyletswyddau a’u cyfrifoldebau a chynghorion ymarferol ac enghreifftiau o ymarfer da i gyrff llywodraethu. Rydym hefyd yn cyhoeddi dogfennau canllaw i lywodraethwyr ysgolion, a gellir cael gafael arnynt yn adran cyhoeddiadau’r wefan hon.

Llawlyfr
Cyhoeddiadau Cyffredinol
Ffeiliau Ffeithiau
Canllawiau i Lywodraethwyr
E-fwletinau

Cymorth i Gymdeithasau Lleol

Mae Cymdeithasau Lleol i Lywodraethwyr yn bodoli yn y rhan fwyaf o ardaloedd addysg yng Nghymru. Maent yn galluogi trafodaethau lleol a ysgolion a’u llywodraethu, ar faterion lleol neu genedlaethol. O ganlyniad i drafodaeth leol mewn Cymdeithasau Lleol ledled Cymru gall Llywodraethwyr Cymru ddylanwadu ar y ffordd y mae cyrff llywodraethwyr yn cyflawni eu gwaith. Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael hefyd yn adran cymdeithasau lleol ar y wefan.